Контакти

 

Contact us

 

Общински съвет - Кубрат

гр. Кубрат, 7300

ул. "Княз Борис I" №1

тел.: (0848) 72020

факс: (0848) 73205

 

 

 

e-mail: office@obskubrat.bg

 

web: www.obskubrat.bg